Fitbit被传将收购Pebble?两家公司日子都欠好过

Fitbit被传将收购Pebble?两家公司日子都欠好过

据美国媒体报导 ,Fitbit靠近告竣收购Pebble的和谈 ,后者是一家堕入困境的健身手表以及智能腕表制造商。尚不清晰Fitbit将为为此付出几多用度 。

本年早些时辰,Pebble开除了四分之一的员工 。据报导,Pebble的产物也将慢慢下架。

动静称 ,Fitbit将得到pebble的常识产权以及其他资产。

今朝这两家公司都在苦苦挣扎,由于可穿着行业的发卖速率有所放缓 。据IDC陈诉,上季度智能腕表的发货量呈现了“显著降落”。而苹果腕表以及Android Wear产物已经经最先盘踞市场。

Fitbit的讲话人拒绝置评 。

Fitbit官网 :http://www.fitbit.com/cn

【读音】:

jù měi guó méi tǐ bào dǎo ,Fitbitkào jìn gào jun4 shōu gòu Pebblede hé tán ,hòu zhě shì yī jiā duò rù kùn jìng de jiàn shēn shǒu biǎo yǐ jí zhì néng wàn biǎo zhì zào shāng 。shàng bú qīng xī Fitbitjiāng wéi wéi cǐ fù chū jǐ duō yòng dù 。

běn nián zǎo xiē shí chén ,Pebblekāi chú le sì fèn zhī yī de yuán gōng 。jù bào dǎo ,Pebblede chǎn wù yě jiāng màn màn xià jià 。

dòng jìng chēng ,Fitbitjiāng dé dào pebblede cháng shí chǎn quán yǐ jí qí tā zī chǎn 。

jīn cháo zhè liǎng jiā gōng sī dōu zài kǔ kǔ zhèng zhā ,yóu yú kě chuān zhe háng yè de fā mài sù lǜ yǒu suǒ fàng huǎn 。jù IDCchén sù ,shàng jì dù zhì néng wàn biǎo de fā huò liàng chéng xiàn le “xiǎn zhe jiàng luò ”。ér píng guǒ wàn biǎo yǐ jí Android Wearchǎn wù yǐ jīng jīng zuì xiān pán jù shì chǎng 。

Fitbitde jiǎng huà rén jù jué zhì píng 。

Fitbitguān wǎng :http://www.fitbit.com/cn

澳博体育app - 官网

  • 分享


上一篇:梵克雅宝全新Lady Arpels Papillon 胡蝶手表 下一篇:真力时经典手表致礼甜美圣诞

发表评论